Styrelsen

Styrelsen 2019 – 2020:

Ledamöter:

Tommy Svensson (Ordförande)

Karin Estreen

Karl Abrahamsson

Isak Persson

Margareta Göthberg

Petra Helbro (Suppleant)