Styrelsen

Styrelsen 2019 – 2020:

Ledamöter:

Tommy Svensson (Ordförande)

Karin Estreen

Karl Abrahamsson

Arvid Eriksson

Margareta Göthberg

Petra Helbro (Sekreterare)

Linda Jonsson